پیپ ابراهیم دریانورد

E.D Pipes Tobacco Pipe Maker Tehran/IRAN


پیپ E.D Pipes من از سال 1995 به ساخت مجسمه های کوچک علاقه مند شدم و با استفاده از چوب و استخوان و برای تفریح سال ها مجسمه می ساختم . البته هیچ وقت ساخت مجسمه در زندگی من تبدیل به یک کار جدی نشد تا اینکه اولین پیپ خودم را در سال 2016 ساختم. با متریال نادرست بدون ابزار دقیق . یک چیزی یک حسی که هنوز ازش تعریف روشنی برای گفتن ندارم توی ساخت پیپ دیدم. چیزی که من را وارد دنیای جدیدی کرد دنیایی که عاشقش هستم ازش لذت میبرم براش تلاش کردم و می کنم و هیچ وقت ازش جدا نمیشم وبا هیچ چیز عوضش نمیکنم . برایر ، ابزار دقیق ، تکنیک و حس . با اینا میشه معجزه کرد . این شغل من نیست این سبک زندگی منه